Virtualizace

Pokud dnes někdo nemá a nepoužívá počítač, zaostává za těmi, kdo tuto možnost využívají. A je to zaostávání velice citelné, protože je to právě výpočetní technika, co nám náš současný život velice usnadňuje a umožňuje jinak přímo netušené a nedosažitelné věci.

Jenže je skutečností, že si ani jednotliví vlastníci a uživatelé počítačů nejsou zase až tak docela rovni. Protože někdo má zařízení dokonalejší a jiný primitivnější, někomu jeho technika nabízí víc než jinému.

A ten, kdo chce mít nejenom jakousi drahou a zbytečnou dekoraci, ale skutečně funkční a skvělé služby poskytující zařízení, nesmí zapomínat ani na virtualizaci. Což je ale pro kdekoho z nás neznámý pojem, jenž by si bylo třeba poněkud osvětlit. A učiňme tak právě zde a právě nyní.

Pokud se bavíme o virtualizaci počítače, pak je tím míněno uspořádání, v němž lze k systémovým zdrojům přistupovat jako ke množině výkonu, a to bez ohledu na jejich fyzické charakteristiky, pomocí nichž k nim uživatelé zpravidla přistupují. Díky virtualizaci může běžet na jednom jediném fyzickém serveru, tedy na stejném hardwaru, současně víc oddělených serverů s vlastním operačním systémem. Pro každý takový virtuální server se tu emuluje virtuální hardware, tedy dejme tomu procesor, paměť, disk, síťová karta, mechaniky, periferní zařízení atd., a to následně skýtá třeba možnost plného využití hardwarového výkonu infrastruktury firmy, tedy sloučení většího množství služeb na méně serverů, provozování většího počtu operačních systémů na jednom fyzickém serveru, zjednodušení zálohování a obnovy záloh, umožnění dynamického přidělování výkonu, šetření energie a podobně. Což je logicky často důležité.

A jak na virtualizaci počítače?

Nejjednodušší je vsadit na profesionály, kteří s touto problematikou pomohou a na něž je spolehnutí. Kdo si nechá od takových odborníků radit, spravovat virtuální prostředí, analyzovat stávající infrastrukturu, konsolidovat server a poskytovat další důležité služby, má to snadné. A je na výši i v dnešní době, kdy se na počítače kladou značné nároky.

Zvažujete nasazení virtualizace ve Vaší firmě? Kontaktujte nás.

Comments are closed.