Zálohování dat Beroun

Zálohování dat

I když by se mohlo zdát, že data v počítači jsou bezpečná a nemůže se jim nic stát, je dobré vést v patrnosti, že jsou ukládána na pevných discích nebo nově na SSD discích. Oba typy se mohou poškodit, zejména pak pevné disky v mobilních počítačích, které často přenášíte. Zálohování dat je tak běžnou prevencí rizika poškození pevného disku.

Druhým důvodem pro zálohování je možné riziko ztráty dat, např. při napadení počítače nežádoucím softwarem nebo při jeho ztrátě. Záloha dat je v těchto případech jediným spolehlivým způsobem, jak se zpětně můžete dostat ke svým souborům. Nikdo asi nechce přijít o fotografie nebo rodinná videa, případně o pracovní dokumenty, na kterých pracoval několik hodin.

Proto jsme  pro Vás společně se společností Exterra-Services, s.r.o.  připravili službu ZalohujTo.cz, která umožňuje uživatelům pravidelné bezpečné zálohování a obnovení důležitých dat umístěných na jejich počítači. K tomu, aby záloha proběhla nemusí uživatel vykonat aktivní krok, nepotřebuje zálohovací média. Nainstaluje si zálohovací program, ve kterém nastaví pravidla zálohování (jednou pro vždy) a zálohování pak v pravidelných intervalech běží samo.

Pravidelné zálohování předem dohodnutých složek se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného internetového spojení na důvěryhodný a bezpečný zálohovací server. Tento zálohovací server je mimo dosah rizik, která běžně ohrožují uživatelská data. Rizika při kterých často dochází k totální ztrátě dat jsou například: požár, krádež, chyba HW, chyba obsluhy, atd. Automatizovaná záloha obsahuje vždy 3 poslední existující verze souborů a 1 poslední smazanou verzi souboru ještě 60 dní po výmazu!

Uživatel může také jednorázově zálohovat libovolné soubory a složky na svém počítači pomocí grafického uživatelsky příjemného prostření. Jednoduše vybere to co se má zálohovat a spustí zálohu. Tato záloha opět obsahuje 3 poslední existující verze a 1 poslední smazanou verzi 60 dní po výmazu.

Další možností, kterou služba ZalohujTo.cz nabízí je archivace dat. Na rozdíl od zálohy se archivace hodí pro důležitá avšak nepoužívaná data. Tato data uživatel nejprve vybere a poté provede jejich archivaci. Archiv zůstane v bezpečí na serveru ZalohujTo.cz a zákazník si může tato data kdykoli později obnovit.

Zákaznická data jsou proti zneužití chráněna několika způsoby. Vlastní data jsou před odesláním na server komprimována, dále pak šifrována 128 bitovým šifrovacím algoritmem. Spojení mezi zálohovaným počítačem a serverem je chráněno proti odposlechu tunelovým spojením. Zálohovací server je chráněn několika firewally. Data jsou uložena na diskových polích, jsou systematicky monitorována a replikována. Zákazník jako jediný zná přístupové heslo ke svým datům. Bez znalosti tohoto hesla nelze zálohovaná data dekódovat ani provozovatelem služby ZalohujTo.cz. Zálohování dat v Berouně, ale i kdekoliv jinde Vám nabízíme pouze se zárukou vysoké kvality.

Služba ZalohujTo.cz využívá nejmodernějších zálohovacích řešení společnosti IBM, je postavena na architektuře klient-server. Služba je určena pro domácnosti i firmy.

Podrobné informace a ceníky naleznete přímo na stránkách služby www.zalohujto.cz

V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Powered by