Virtualizace

Virtualizace

Co je to vlastně ta virtualizace?

Pod pojmem virtualizace se v IT světě obvykle rozumí uspořádání, ve kterém je možné k systémovým zdrojům přistupovat jako k množině výkonu bez ohledu na jejich fyzické charakteristiky, pomocí nichž k nim uživatelé obvykle přistupují.Virtualizace umožňuje, aby na jednom fyzickém serveru (na jednom hardware) běželo více oddělených serverů s vlastním operačním systémem. Fyzický server každému takovému virtuálnímu serveru emuluje virtuální hardware (procesor, paměť, disk, síťová karta, mechaniky, periferní zařízení a další).

Virtualizace poskytuje spousty výhod mezi které patří např:

 • Umožňuje plné využití hardwarového výkonu infrastruktury firmy a tím slučuje více služeb na méně serverů
  (tzv. konsolidace serverů).
 • Umožňuje provozovat více operačních systémů na jednom fyzickém serveru
  (tj. linux i windows, odlišné distribuce linuxu apod.).
 • Zjednodušuje zálohování, obnovu záloh, disaster recovery nebo migraci systému.
 • Umožňuje dynamické přidělování výkonu (navyšování i snižování).
 • Šetří energii, snižuje náklady.

Věnujeme se především virtualizaci na platformě VMware a Proxmox

Naše služby zahrnují zejména:

 • konzultace týkající se přechodu na virtuální infrastrukturu, jejího používání a správy
 • správu virtuálních prostředí 
 • analýza stávající infrastruktury a návrh možností virtualizace
 • serverová konsolidace
 • virtuální desktopy
 • vysoká dostupnost
 • rozložení zátěže
 • disaster recovery 

 

V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.